STÖBICH BRAND- OG RØGSIKRING
TYVERI- OG BRANDSIKRING

JSA Sikring anvender Stöbich brand- og Røgsikringsprodukter

JSA Sikring er specialister i brand- og røgsikring og vi prioriterer det i vore sikringsløsninger. 

Vi anbefaler, at brandsikring tænkes ind fra starten af nybyggeriet og det samme gælder for røgsikring. Det giver det bedste og billigste resultat.

Brandgardiner og Brandjalousier fra Stöbich
JSA Sikring anvender Stöbich produkter i videst mulige omfang. De er både teknologisk og sikringsmæssigt førende indenfor Brandsikring og Røgsikring.

Vi anvender BRANDGARDIN i større åbninger i bygninger. Brandgardiner skal dels sinke brandens udbredelse, dels hindre udbredelsen af røg. Begge disse mål kan ofte opnås i samme løsning. Vi vurderer konkret hvilken målsætning, der er den vigtigste og hvilke materialer vi skal anvende for at opnå målet.

BRANDJALOUSIER anvendes både som statiske og automatiske jalousier, når brand indtræffer. Statisk ved at sikre mod flamme- og varmegennemstrømning og automatisk ved at rulle ned og adskille rum i tilfælde af brand. Brandjalousi er koblet sammen med en brandalarm og aktiveres herved.

BRANDPORTE lukker effektivt af for brand og røg.
I tilfælde af brand aktiveres et signal fra brandalarmsanlægget, og herefter kører brandporten i position og lukker af for røg og flammer. JSA Sikring anvender kun førende mærker af brandporte.

Tag fat i JSA Sikrings specialister
Tag fat i os – vi stiller vores viden og kompetencer til rådighed og vi udarbejder gerne tilbud til projektbeskrivelsen eller licitationen.

“Brandsikring og røgsikring redder først og fremmest menneskeliv. Det giver tryghed for alle i virksomheden, butikken, skolen, kontoret, plejehjemmet og sygehuset når brand- og røgsikringen er prioriteret.”

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER
Førende indenfor brand- og røgsikring - præsentation af Stöbich
Afspil video