BRANDSIKRING
TYVERI- OG BRANDSIKRING

KENDER DU HOVEDPRINCIPPERNE BAG BRANDSIKRING?

Vi ved alle, at brandsikring er vigtig for at hæmme, standse eller forhindre brand.

Men kender du hovedprincipperne bag brandsikring for at undgå tab af materielle værdier og i særdeleshed tab af menneskeliv som følge af brand?

Vi har her oplistet nogle af de vigtigste principper:

1. Brandsikkerheden i et byggeri skal opretholdes i hele byggeriets levetid.
Brandsikring er et centralt emne fra arkitekttegningen til nedrivningen, og viden om brandsikringen er derfor ikke kun relevant under byggeriet, men også under driften og det løbende vedligehold af bygningen.

Brandsikring til mail 3 JSA Sikring

2. Det er bygningsejerens ansvar at opretholde det påkrævede sikkerhedsniveau.
Derfor er det vigtigt, at bygningsejeren løbende tager stilling til brandsikkerheden – uanset hvornår en bygning er opført.

brandsikring 5 JSA Sikring

3. Det er lovbestemt (i BR18), at man skal anvende certificerede brandrådgivere.
En certificeret brandrådgiver kan bedst vurdere, hvordan bygningen er indrettet, hvordan den anvendes, hvor brandsikringen skal monteres, om der er hurtig og effektiv varsling, samt om bygningens flugtveje er synlige og let tilgængelige.

Brandsikrings specialist Gerdt 2 JSA Sikring

4. Krav om brandteknisk dokumentation og løbende kontroller
Den brandtekniske dokumentation skal indeholde en beskrivelse af bygningens anvendelse, placering, aktive og passive brandsikringstiltag, anvendelse af brandtekniske installationer, redningsberedskabets indsatsmuligheder mm. Ligeledes skal der foretages regelmæssige kontroller af brandsikringen efter de foreskrevne regelmæssige funktionskontrolintervaller. Husk at kontrolrapporter skal opbevares i logbogen.

bRANDSIKRING FRA jsa sIKRING 3 JSA Sikring

Brandsikring er komplekst og derfor har du brug for ekspertviden
JSA Sikring er specialister i brandsikring, og er kvalitetssikret med ISO 9001:2015 certificering inden for brandsikring i eksisterende bygninger og nybyggerier overtalt i Danmark.
Vi yder løbende service på brandsikringsløsninger og kan derfor være behjælpelig med udfærdigelsen af kontrolrapporter.

Ring på 86 22 56 44, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.