...

Case: BRANDSIKRING med Fibershield brandgardin

Brandsikring til mail 3 JSA Sikring

JSA sikrer Novo Nordisk A/S

Som en af verdens førende lægemiddelvirksomheder sikrer Novo Nordisks produktion livsvigtig medicin. En brand er derfor ikke kun en trussel mod medarbejdernes sikkerhed og produktionsanlæggets drift, men det kan også udløse et produktionsstop, der kan få alvorlige konsekvenser for millioner af patienter.

En brand kan på få øjeblikke forårsage store skader, det er derfor vigtigt at etablere effektive brandsikringsanlæg, der på et tidligt tidspunkt giver alarm. Brandalarmer kan redde liv og minimere alvorlige skader på bygninger, anlæg og inventar, som kan forårsage produktionsstop. Jo før rednings – og slukningsarbejdet kommer i gang, jo mere begrænses skadens omfang.

Brandsikring fra JSA med Fibersheild 2 JSA Sikring

JSA har været med til at brandsikre Novo Nordisks produktion i Måløv, hvor produktionsanlæg og medarbejdere er samlet under samme tag. Det sætter store krav til virksomhedens brandsikringsanlæg, og derfor faldt valget på brandgardinet Fibershield-I  ei60 fra Stöbich, der er en varmeisolerende brandsikringslukning med tekstildesign, der lukker automatisk ved alarm. I tilfælde af brand lukker brandbeskyttelsesgardinet vægåbninger. Brandgardinets lukkesystem anvender samme oprulningsteknik som en rulleport og kræver derfor kun ganske lidt plads over en vægåbning. De yderst fleksible systemers kabinet og styreskinner går næsten usynligt ind i bygningen og giver masser af plads til sofistikeret arkitektur og åbne rumkoncepter.

Brandsikring fra JSA med Fibersheild 1 JSA Sikring

Som verdensførende leverandør af brandgardiner har Stöbich endvidere fokus på bæredygtighed. Gennem intelligent anvendelse af tekstilerne og reduktion af vægten sammenlignet med konventionelle konstruktioner opnås en CO2-besparelse både mht. produktion og transport.

Hos JSA Sikring er vi specialister i brandsikringsløsninger, der er i harmoni med bygningernes arkitektur. Vi løser enhver opgave individuelt med hensyntagen til bygningskonstruktion, lokaleindretning og sikringsbehov.

Ring til os på 86 22 56 44, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.

Tak for et rigtigt godt samarbejde ved installeringen af brandgardiner og brandskydedøre på Bispebjerg hospital. Det har været trygt, at vi havde jer som samarbejdspartner, da bygningen skulle brandinspiceres af DBI. Jeg se frem til vores fremtidige samarbejder.

Jens Maigaard Berg
Per Aarsleff A/S

kontakt vore specialister

Tyveri- og Sikring

Jens Nielsen 29 26 77 44

Brand Sikring

Gerdt Bennetsen 40 46 56 44