Case: BRANDSIKRING af vartegnet til Danmarks største hospital

JSA BRANDSIKRER VARTEGNET TIL DANMARKS STØRSTE HOSPITAL

Entreprenørfirmaet KPC Herning forestår byggeriet af Aarhus Universitetshospital Forum, der bliver et centralt midtpunkt og vartegn for Danmarks største hospital. Den 14 etager høje bygning kommer til at markere sig i landskabet som det højeste punkt i hele hospitalets bygningskompleks og forventes at stå færdig medio 2022.

I de øverste etager kommer AUH Forum til at rumme et patienthotel med ca. 60 værelser og en række andre funktioner, der skal skabe optimale forhold for såvel patienter som pårørende. Etagerne nedenunder kommer bl.a. til at huse hospitalets afdelinger for Funktionelle Lidelser og Klinisk Farmakologi, samt laboratorier og forskningsområder. De forskellige funktioner har stillet store krav til udformningen af den samlede bygningskonstruktion, og dermed også krav til bygningens brandsikring. For at sikre patienter, pårørende og medarbejdere har JSA Sikring i samarbejde med KPC Herning monteret brandgardiner og røggardiner i harmoni med bygningernes æstetiske arkitektur og under hensyntagen til de særlige bygningskonstruktioner, de specielle lokaleindretninger og dermed forskelligartede sikringsbehov.

JSA Sikring anvender brandgardiner fra den tyske producent Stöbich, som er førende indenfor brandduge. Ved AUH Forum er der anvendt to termisk isolerede tekstilbrandporte, Fibershield I EI 60 og EW 60 brandgardiner, der beskytter patienter, pårørende og medarbejderne samt bygningen ved brand. De forsegler åbninger, sikrer mod røg og flammer, og forsinker udbredelsen og ødelæggelserne af branden.

Automatisk røggardiner er anvendt både som statiske og automatiske Gardiner. Hvis en brand indtræffer, sikrer røggardinerne statisk mod flamme- og varmegennemstrømning, samt automatisk ved at rulle ned og adskille rum i tilfælde af brand. De automatiske røggardiner er koblet sammen med en brandalarm og aktiveres herved.

Hos JSA Sikring er vi specialister i brandsikringsløsninger, og vi værdsætter den tillid KPC har udvist ved at vælge os som deres samarbejdspartner i forbindelse med sikringen af AUH Forum. Står du overfor brandsikringen af en erhvervsejendom, så ring til os på 86 22 56 44, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan gøre for dig.