DIN SIKKERHED
24 TIMER I DØGNET

SERVICE OG TRYGHED FRA EKSPERTERNE

Du kan få endnu mere tryghed med en fast serviceaftale hos JSA Sikring. Det giver ro i hverdagen, når du har vished om, at din tyverisikring og brandsikring altid er i topform.

En serviceaftale med JSA Sikring tager udgangspunkt i vores stærke team af montører og fagpersonale med omfattende specialviden og stor erfaring

Service og tryghed med et årligt drift check af din tyverisikring – uanset fabrikat

Gør som de fleste af vores kunder: Vælg et årligt drift check, der sikrer tyverisikringens driftsikkerhed. Når tyverisikringen bliver brugt intensivt, eller er udsat for miljøpåvirkninger, sker der slitage. Måske er gitteret med tiden kørt skævt, så motorens funktion er nedsat, og der opstår risiko for et nedbrud. Et årligt drift check er med til at sikre, at de væsentlige mekaniske dele fungerer korrekt.
Vore montører kender alle fabrikater af tyverisikring gennem mange tusinde montageopgaver og ikke mindst gennem de mange årlige drift check. Vi varetager service på alle mekaniske sikringsanlæg i markedet og i hele Danmark.

Dine fordele ved et årligt drift check af din tyverisikring:

 • Fast servicepris, som du kender på forhånd
 • Forebyggelse af driftstop gennem smøring og justering af alle til anlægget hørende dele
 • Driftsikkerhed med færre nedbrud.
 • Besparelser ved forebyggende vedligehold
 • Længere levetid af din tyverisikring
 • Dokumentation af drift tjekket


Montøren vil oplyse dig om anlæggets tilstand med angivelse af JSA’s eventuelle forslag til reparationsarbejder vedrørende konstaterede fejl og mangler eller vedrørende mulige fremtidige driftsproblemer.
Hvis der er tegn på slitage, så ringer vi til dig, så du kan tage stilling til udbedring af tyverisikringen.
Der foretages ingen reparationer eller udskiftning af sliddele uden din accept, og du bestemmer naturligvis selv, om du vil have de anbefalede reparationer udført eller ej. Vi har egenproduktion af reservedele og et stort lager. Efter aftale med dig kan mindre udbedringer derfor ofte ske i forbindelse med drift chekket.

Ring 86 22 65 88 for at få et tilbud på en aftale.

Vi leverer service og tryghed i særklasse

Regelmæssigt eftersyn af din brandsikring. Vi tilbyder brandsikring til alle typer bygninger, som er ideelt til dig, der ønsker maksimal sikkerhed og tryghed i dagligdagen. Vi har over 20 års erfaring med sikring mod brande, så hvorfor ikke få lavet de lovpligtige eftersyn af eksperterne? Vi gør kravet om eftersyn nemt for dig og du modtager dokumentation for hvert eftersyn til din logbog.

Din tilfredshed er yderst vigtig for os

Fordele ved regelmæssig kontrol af din brandsikring.

 • Permanent driftssikkerhed gennem kontroller af bygningsbrandsikringssystemer og deres elektronisk styrede kontrolanlæg.
 • Sikring af systemets permanente driftsklare tilstand og fejlfri funktion
 • Vedligeholdelsen af systemet
 • Kontrollen udføres i henhold til de gældende bestemmelser for brug og vedligeholdelse i henhold til de relevante standarder godkendelser eller prøveattester og de deri krævede angivelser fra producenten.
 • Konstaterede funktionsfejl eller mangler udbedres omgående (efter aftale med dig).
 • Alt arbejde udføres af uddannet fagpersonale, der er autoriseret af producenten.
 • Kontrolrapport


Kontrollen foretages efter de foreskrevne regelmæssige funktionskontrolintervaller. Som dokumentation for vedligeholdelsesarbejderne, som er udført i henhold til de foreskrevne intervaller, modtager du en kontrolrapport samt en tilhørende dokumentation for arbejdet. Disse dokumenter udleveres til dig af den autoriserede servicepartner efter afslutningen af vedligeholdelsen og skal opbevares i logbogen.

Kontakt os på 86 22 65 88 for en snak om dine løsninger og hør, hvad vi kan tilbyde dig.

UDTALELSER

“Det er min opfattelse, at ingen opgave er for lille eller kompliceret for dem.

Alt løses til stor tilfredshed.

JSA er en sikker samarbejdspartner.”

DSB company logo.svg JSA Sikring

Torben N. Anesen
Driftsrådgiver, DSB

“Tak for et rigtigt godt samarbejde ved installeringen af brandgardiner og brandskydedøre på Bispebjerg hospital. Jeg har været rigtig godt tilfreds med forløbet, den gode tone og behandling. Jeg se frem til vores fremtidige samarbejder.”

Logo AI format CS4 JSA Sikring

Jens Maigaard Berg
Per Aarsleff A/S