BRANDSIKRING skal prioriteres
BRANDSIKRING

JSA SIKRING ER EKSPERTER I BRANDSIKRING

Brandsikring og røgsikring redder først og fremmest menneskeliv. Det giver tryghed for alle i virksomheden, butikken, skolen, kontoret, plejehjemmet og sygehuset når brand- og røgsikringen er prioriteret.

I særdeleshed skal Brandsikring prioriteres på institutioner, hvor vore medborgere er syge og ældre. Særlig er plejehjem, ældreboliger og hospitaler et område, hvor brand- og røgsikring skal prioriteres.

JSA Sikring er specialister i brand- og røgsikring og vi prioriterer det i vore sikringsløsninger. Vi anbefaler, at brandsikring tænkes ind fra starten af nybyggeriet og det samme gælder for røgsikring. Det giver det bedste og billigste resultat.

Røg forvolder større skader end flammerne?
Ved brandulykker koster røg desværre flere liv end flammerne, og forårsager langt størstedelen af skaderne. Det er derfor vigtigt, at du også tænker røgsikring ind i din brandstrategi for din bygning. Beskyt dine medarbejdere og dine varer med brandgardiner, der forsinker udbredelsen og ødelæggelserne ved brand og røg.

Brandsikring kan være en stor udfordring i etablerede bygninger
Det er ofte en tekniske udfordring, når brandsikring skal udføres i eksisterende bygninger. Der skal tænkes kreativt og det har vi stor erfaring i at løse på den mest hensigtsmæssige måde.

Brandgardiner og Brandjalousier
BRANDSIKRING MED BRANDGARDIN sikrer mod røg og flammer og benyttes i større åbninger i bygninger. Brandgardiner skal dels sinke brandens udbredelse, dels hindre udbredelsen af røg. Begge disse mål kan ofte opnås i samme løsning. Vi vurderer konkret hvilken målsætning, der er den vigtigste og hvilke materialer vi skal anvende for at opnå målet.

BRANDJALOUSIER anvendes både som statiske og automatiske jalousier, når brand indtræffer. Statisk ved at sikre mod flamme- og varmegennemstrømning og automatisk ved at rulle ned og adskille rum i tilfælde af brand. Brandjalousi er koblet sammen med en brandalarm og aktiveres herved.

Brandporte lukker effektivt af for brand og røg
Brandporte aktiveres af et signal fra brandalarmsanlægget, hvorefter brandporten kører i position og lukker af for røg og flammer. JSA Sikring anvender kun førende mærker af brandporte.

Tag fat i JSA Sikrings specialister
Tag fat i os – vi ønsker, at arbejde sammen med entreprenører, arkitekter og håndværkere fra start til afslutningen af jeres projekter. Vi stiller vores viden og kompetencer til rådighed og vi udarbejder gerne tilbud til projektbeskrivelsen eller licitationen.

EKSEMPLER PÅ LØSNINGER
Førende indenfor brand- og røgsikring - præsentation af Stöbich
Afspil video
UDTALELSER

“Det er min opfattelse, at ingen opgave er for lille eller kompliceret for dem.

Alt løses til stor tilfredshed.

JSA er en sikker samarbejdspartner.”

DSB company logo.svg JSA Sikring

Torben N. Anesen
Driftsrådgiver, DSB

“Tak for et rigtigt godt samarbejde ved installeringen af brandgardiner og brandskydedøre på Bispebjerg hospital. Jeg har været rigtig godt tilfreds med forløbet, den gode tone og behandling. Jeg se frem til vores fremtidige samarbejder.”

Logo AI format CS4 JSA Sikring

Jens Maigaard Berg
Per Aarsleff A/S

Bispebjerg hospital - fremtidens arbejdsplads

Per Aarsleff A/S har opført en ny laboratorie- og logistikbygning til Bispebjerg hospital. JSA Sikring har bidraget som underleverandør med brandsikring af den nye moderne bygning, der er en milepæl for en moderne arbejdsplads.

JSA Sikring har brandsikret elevatorer med Brandgardin ei 90 med sprinkling. Flugtvejene er brandsikret med 4 brand skyde døre ei 60. Det er flugtsvejs døre uden dørtrin (de eneste godkendte i Danmark).

Fra aarsleff JSA Sikring